První sběr odpadků

Rozbor odpadků je v plném proudu. Třídění komunálního odpadu není zrovna čistá a voňavá práce, ale výsledkem bude to, že budeme vědět nejen množství vyplýtvaných potravin, ale také strukturu potravinového odpadu. Bude tak vyseparován například nezbytný odpad vzniklý při zpracování potravin (jako třeba kosti), což nelze považovat za plýtvání. Díky tomuto jedinečnému výzkumu můžeme lépe zacílit na boj proti plýtvání v domácnostech

Jak bude projekt pobíhat?

Analýza vzorků odpadu z černých popelnic se uskuteční čtyřikrát ročně a to tak, aby vybrané lokality zahrnovaly jak sídlištní zástavbu, tak vilovou a venkovskou. Každý typ zástavby budou výzkumníci monitorovat zvlášť, jelikož se vzhledem k odlišnému stylu života v jednotlivých lokalitách předpokládá i jiné složení odpadu. Současně se budou odděleně sledovat místa, ve kterých se uskuteční cílená informační kampaň, a místa, ve kterých osvěta nebude. Více se dozvíte v reportáži přímo z Mendelu 🙂

Čech vyhodí v průměru přes 80 kg potravin za rok

Přesto, že stále plýtváme, patří Češi dle hodnot uveřejněných Evropským parlamentem do pěti zemí s nejmenší mírou plýtvání. V rámci EU pak pomyslnou poslední příčku zaujímá Nizozemí, kde každý obyvatel vyhodí ročně do koše neuvěřitelných 541 kg jídla. Jsou však tyto hodnoty srovnatelné? Metodika měření množství potravinového odpadu, stejně jako to, co se do plýtvání potravinami počítá, nemusí být jednotná.

Na tuto problematiku v rozhovoru pro LN reagovala Lea Kubíčková z Ústavu marketingu a obchodu (PEF MENDELU), kde se této problematice věnuje výzkumný tým již několik let. „Problematika měření skutečného potravinového odpadu není jednoduchou záležitostí a výsledky dosavadních výzkumů v této oblasti jsou prozatím značně nesourodé. Tvrzení o průměrném plýtvání potravinami v přepočtu na osobu za rok z různých zdrojů se mnohdy liší i o tři řády, jedná se tedy o velice rozmanitá čísla. Je tedy nanejvýš zřejmé, že pokud chceme znát odpověď na otázku, jaké množství potravin je v domácnostech reálně vyplýtváno, bude nutné toto tvrzení postavit na reprezentativním výzkumu s vhodně zvolenou metodikou experimentu, jež zaručí sběr opravdu kvalitních dat. Aktuálně náš vědecký tým pracuje na přípravě vhodné metodiky měření potravinového odpadu, získaná data o reálném plýtvání a skladbě potravinového odpadu by následně mohla napomoci ke zvolení vhodné strategie pro zavádění opatření (intervencí), jejichž cílem je omezit plýtvání potravinami.“ Pro více informací je k dispozici celý článek.

Problematika plýtvání potravinami nám není cizí

Na Mendelově univerzitě v Brně se pouštíme do boje s plýtváním potravinami. A začali jsme rovnou u sebe. Celý říjen (2018) bylo v univerzitní menze sledováno, kolik se vyhazuje nedojeného jídla a aby nezůstalo jen u vážení vyhozených zbytků potravin, byla spuštěna letáková kampaň, která strávníky informovala o tom, kolik se reálně vyhodilo potravin a jaké to má dopady na životní prostředí. Cílem této intervence bylo ovlivnit chování studentů.

Celý článek