EN

Konference „Food, Wasted Food and Future“

Videopozvánka 

Srdečně zveme všechny příznivce a stakeholdery v oblasti plýtvání potravinami na konferenci, která se uskuteční 28. dubna 2022 v Brně. Setkání proběhne hybridní formou, tedy v offline i online podobě. Účastnit se můžete jak s příspěvkem (prezentací nebo posterem), tak bez příspěvku jako posluchač. 

Účastníci se mohou těšit na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky z oblasti prevence vzniku potravinového odpadu. Součástí konference bude nejen prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství, ale i pro navázání možné spolupráce mezi oblastí vědy a výzkumu, komerční sférou a politickými aktéry.  

Konference cílí na účast všech hlavních hybatelů společenské změny chování v oblasti plýtvání potravinami. Účastníci se mohou také těšit na prezentaci výsledků tříletého výzkumu, který je celosvětově unikátní a vznikl za podpory Technologické agentury ČR. 

Plýtváním ubližujeme nejen naší Zemi, ale především sami sobě! Pečujme společně o naši Zemi tak, jak po miliony let pečovala ona o nás. 

Pořadatelé a kontakty 

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika 
Projekt: Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092) 

Organizační dotazy směřujte na:
Výzkumné centrum PEF MENDELU 
Ing. Hana Vránová 
hana.vranova@mendelu.cz 
tel: +420 545 132 790 

Odborné dotazy směřujte na:
Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu
PEF MENDELU
lucie.vesela@mendelu.cz

Keynote Speakers 

Michal Vaňáček
Head of Communication,
Tesco Česká republika
Michaela Číhalíková Straková
Ředitelka spolku,
Zachraň jídlo, z. s.
Petr Jehlička
Senior Researcher,
Centre for the Study of Social Change and the Material Environment (CESCAME),
Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Důležitá data pro účastníky s příspěvkem 

Začátek registrací: 7. února 2022
Registrace účasti do: 20. března 2022
Zaslání anotace k prezentaci/posteru: 20. března 2022
Vyjádření k přijetí anotace: 7. dubna 2022
Zaslání prezentace/pdf k posteru: 25. dubna 2022 

Důležitá data pro účastníky bez příspěvku 

Začátek registrací: 7. února 2022 
Registrace účasti do: 20. března 2022 

Registrovat se můžete zde nebo prostřednictvím QR kódu: 

Záštity nad konferencí

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, pana Lukáše Dubce.

Organizace konference 

Konference je pořádána hybridní formou, uskuteční se na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně i v online prostředí v MS Teams. Prezentovat bude možné v českém i anglickém jazyce. Během konference bude zajištěn simultánní překlad do obou jazyků. 

Konference není zpoplatněna. 

Účastníci konference obdrží tištěnou verzi sborníku s anotacemi jednotlivých prezentací. Online verze tohoto sborníku i prezentace jednotlivých příspěvků budou dostupné na www stránkách konference po jejím skončení. 

Výstupy z konference 

Prezentace všech řečníků, postery a sborník anotací ke konferenci najdete v záložce Výstupy konference.

Instrukce pro prezentující účastníky

Účastníky, kteří budou na konferenci aktivně prezentovat, prosíme o vložení názvu prezentace a krátké anotace k prezentovanému tématu (v rozsahu 600 – 1800 znaků), do registračního formuláře, a to do 20. března 2022. Anotace se stane součástí sborníku a poslouží účastníkům konference k rychlé orientaci v tématice příspěvku. 

Dále prosíme o zaslání připravené prezentace na e-mail lucie.vesela@mendelu.cz, a to do 25. dubna 2022. Pro každou prezentaci bude na konferenci vyhrazen prostor 15 minut. Prezentace budou po skončení konference zveřejněny na webových stránkách konference. 

Instrukce pro účastníky s posterem 

Účastníky, kteří budou na konference představovat svůj poster, prosíme o vložení názvu posteru a krátké anotace k tématu posteru (v rozsahu 600 – 1800 znaků) do registračního formuláře, a to do 20. března 2022. Anotace se stane součástí sborníku a poslouží účastníkům konference k rychlé orientaci v tématice příspěvku. 

Dále prosíme o zaslání pdf s posterem na e-mail lucie.vesela@mendelu.cz, a to do 25. dubna 2022. Toto pdf bude po skončení konference zveřejněno na webových stránkách konference. 

Poster, prosím, připravte na výšku v rozměru B1 s ořezovými značkami. Tisk a vystavení Vámi zaslaného posteru předem zajistíme. Buďte také, prosím, připraveni zodpovědět případné dotazy ostatních účastníků konference k Vámi prezentovanému tématu. 

Poster by měl být čtenář schopen přečíst během 10 min, celý text by měl obsahovat max. 1000 slov. Preferovaná struktura posteru: 

 • Nadpis 
 • Autoři 
 • Instituce 
 • Hlavní myšlenka (maximálně 50 slov) 
 • Úvod (atraktivní a stručný) 
 • Použité metody 
 • Výsledky (pokud možno co nejvíce vizualizovat pomocí obrázků, diagramů, grafů, fotografií, tabulek, myšlenkových map apod.) 
 • Závěr (měl by shrnovat užitečnost a výjimečnost Vašeho příspěvku a naznačit, zda a jak hodláte v práci pokračovat) 
 • Kontakt (e-mail, případně odkaz na Vaše www stránky) 

Instrukce pro pasivní účastníky 

Pasivní účastníky, tedy posluchače, prosíme o registraci prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 20. března 2022. 

Harmonogram 

PROGRAM konference „Food, Wasted Food and Future“ 
Kdy: 28. duben 2022 
Kde: PEF MENDELU, Budova Q, místnost Q01 v přízemí, Zemědělská 1, 613 00, Brno

Případné úpravy harmonogramu vyhrazeny.

Místo konání 

Budova Q 
Místnost Q01 v přízemí 
Provozně ekonomická fakulta 
Mendelova univerzita v Brně 
Zemědělská 1, 613 00, Brno 

Jak se k nám dostanete? 

Autem:

 • možnost parkování v ulicích Zemědělská, Durďákova, Trávníky, Černopolní. 

MHD:

 • z Hlavního nádraží tramvají č. 9 směr Čertova rokle na zastávku Zemědělská, 
 • z Autobusového nádraží Zvonařka tramvají č. 12 směr Technologický park, přestup na zastávce Hlavní nádraží na tramvaj č. 9 směr Čertova rokle až na zastávku Zemědělská, 
 • z Autobusového nádraží Brno u Grandu tramvají č. 9 směr Čertova rokle až na zastávku Zemědělská