Vedoucí projektu

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Členové

Ing. Lucie Veselá, Ph.D.

Ing. Martina Morávková, Ph.D.

Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Ing. Jan Přichystal, Ph.D.