Sborník anotací konference
je k dispozici zde

I. BLOK: Plýtvání potravinami a budoucnost

doc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
East European diverse food systems: Learning from the periphery?

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Kolik potravin vyplýtvají české domácnosti?

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA (Institut evaluací a sociálních analýz)
Jak obaly pomáhají spotřebitelům snížit množství potravinového odpadu?

Mgr. Lenka Brunclíková, Ph.D./Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. (Independent researcher/The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Science)
Value of Food in Everyday Life: household waste analysis in a rural environment

Mgr. Radka Hanzlová (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
Plýtvání potravinami ve vztahu k životnímu prostředí se zaměřením na jednotlivce a domácnosti

II. BLOK: Plýtvání potravinami v praxi

Mgr. Michal Vaňáček (Tesco Stores Česká republika)
5 let měření potravinového odpadu ve společnosti Tesco

Ing. Ladislav Jelen (Coca-Cola HBC Česko a Slovensko)
Plýtvání a CSR

Ing. Martina Morávková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Subjektivní postoje domácností k nakupování a plýtvání potravinami

Mgr. Martina Šilhánová (Nestlé Česko s.r.o.)
Udržitelné potravinářství

Ing. Andrea Davidová (Unilever ČR, spol. s r. o.)
Hellmann’s v boji s plýtváním potravinami

III. BLOK: Plýtvání potravinami a změny chování spotřebitele

Michaela Číhalíková (Zachraň jídlo)
Aktivní práce se spotřebiteli

Ing Lucie Veselá, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Komunikační kampaň proti plýtvání potravinami v domácnostech

Bc. Pavel Kosorin (Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.)
Potravinová pomoc jako sociální služba? 

Bc. Alena Paldusová (Nadační fond Albert)
Vzdělávací projekt Zdravá 5 Nadační fond Albert

Hana Ansorgová (Recyklohraní, o.p.s.)
EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadu? podpora pro učitele EVV

Postery

Bc. Igor Červený, Ing. Lucie Veselá, Ph.D.  (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Mendelova univerzita v Brně)
Smart Food Učíme děti neplýtvat jídlem

Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Udržitelná činnost tuzemských potravinových bank vzhledem k plánovaným strategickým změnám agropotravinářského sektoru EU v období 2021+

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., Ing. Lucie Veselá, Ph.D., Ing. Martina Morávková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.