Stránky projektu TAČR č. TL02000092 – Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání

Aktuality

Proběhl Workshop „Výsledky intervencí“

Na workshopu byly představeny výsledky obou intervenčních experimentů. Následně byla se stakeholdery odpadového hospodářství vedena diskuse nad vhodností jednotlivých postupů k pozitivní změně chování domácností v oblasti plýtvání potravinami a jejich využitelností v praxi. Prezentace z workshopu Číst více…

Spojte se s námi

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, Brno, Česká republika

Kontaktní údaje

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
E-mail: lea.kubickova@mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 323