Jak bude projekt pobíhat?

Analýza vzorků odpadu z černých popelnic se uskuteční čtyřikrát ročně a to tak, aby vybrané lokality zahrnovaly jak sídlištní zástavbu, tak vilovou a venkovskou. Každý typ zástavby budou výzkumníci monitorovat zvlášť, jelikož se vzhledem k odlišnému stylu života v jednotlivých lokalitách předpokládá i jiné složení odpadu. Současně se budou odděleně sledovat místa, ve kterých se uskuteční cílená informační kampaň, a místa, ve kterých osvěta nebude. Více se dozvíte v reportáži přímo z Mendelu 🙂