Připravuje konferenci „Food, wasted food and future“

Srdečně zveme všechny příznivce a stakeholdery v oblasti plýtvání potravinami na konferenci, která se uskuteční 28. dubna 2022 v Brně. Účastníci se mohou těšit na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky v oblasti prevence vzniku potravinového odpadu. Součástí konference bude i prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství. Setkání proběhne hybridní formou, tedy v offline i online podobě. Tato konference poskytne prostor pro synergii a usnadnění prolínání vědy a výzkumu, komerční sféry a politických aktérů.  Konference cílí na účast všech hlavních hybatelů motivů společenské změny vzorců chování. Vice informací zde (proklik na záložku konference).

Prestižní ocenění komunikační kampaně zaměřené na plýtvání potravinami

Komunikační kampaň “Kup, co sníš”, kterou v rámci projektu zaměřeného na plýtvání potravinami připravil řešitelský tým z Ústavu marketingu a obchodu PEF MENDELU, se umístila hned ve dvou kategoriích mezi nejlépe oceněnými v prestižní oborové soutěži Zlatý středník, která oceňuje nejlepší firemní média a komunikační projekty v České republice a na Slovensku.   

V letošním ročníku soutěže vybírala porota mezi 490 projekty v 28 kategoriích. Kampaň „Kup, co sníš“, byla ohodnocena jako TOP RATED v kategorii Společenská odpovědnost a udržitelnost a stejně tak v kategorii Veřejný sektor a politická komunikace. Konkurencí jí byly projekty od velkých firem a institucí, jako je např. Česká televize, Ikea Česká republika, Slovak Telekom, Česká národní banka a také Univerzita Karlova či VUT.