Tento týden jsme se potkali v širším kruhu, vyjma řešitelů a zainteresovaných subjektů, nechyběli ani zástupci aplikačních garantů projektu 🙂 Na workshopu tak proběhla velice inspirativní diskuze nad tématem „jak nejlépe oslovit spotřebitele, aby méně plýtval potravinami“, za kterou velmi děkujeme.