Na Mendelově univerzitě v Brně se pouštíme do boje s plýtváním potravinami. A začali jsme rovnou u sebe. Celý říjen (2018) bylo v univerzitní menze sledováno, kolik se vyhazuje nedojeného jídla a aby nezůstalo jen u vážení vyhozených zbytků potravin, byla spuštěna letáková kampaň, která strávníky informovala o tom, kolik se reálně vyhodilo potravin a jaké to má dopady na životní prostředí. Cílem této intervence bylo ovlivnit chování studentů.

Celý článek

Kategorie: Obecné