Průměrný spotřebitel
vyhodí 36,4 kg
potravin za rok!

Jedna třetina všech potravin vyprodukovaných na světě přijde nazmar

Plýtvání potravinami je v současnosti často diskutované téma s významnými ekonomickými a společenskými důsledky. Odhaduje se, že třetina potravin vyráběných pro lidskou spotřebu je ztracena nebo vyplýtvána v celém potravinovém řetězci, což přináší významné environmentální nároky a způsobuje hrozbu pro životní prostředí. 

Otázkou zůstává nejen jak snížit produkci potravinového odpadu, ale jak účelně, environmentálně a ekonomicky naložit s již vzniklým odpadem ideálně tak, aby byl naplněn princip cirkulární ekonomiky. 

Co s nevyužitými potravinami

Když už potravina nemůže být používána, využijí se suroviny v ní obsažené, aby z nich následně vznikla další hodnota pro ekonomiku. Snahou cirkulární ekonomiky je se posunout od modelu “vytěžit-vyrobit-použít-vyhodit” k šetrnějšímu, udržitelnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů. 

Nedávný výzkum různých strategií ke zlepšení kompostování potravinového odpadu zahrnul společné kompostování, přidávání organických/anorganických přísad, zmírňování plynných emisí a přídavek vhodných bioaditiv. 

A person holding a handful of dark organic compost.

Kam směřujeme

Důvodem nakládání s potravinovým odpadem je získat kvalitní a zdravotně nezávadný produkt, který by byl použitelný v rámci udržitelného zemědělství. Aplikace takového kompostu na půdu může zvýšit úroveň půdní zásoby organického uhlíku, zlepšuje strukturu půdy a snižuje používání chemických hnojiv. 

Hlavním cílem projektu je navrhnout systém shromažďování potravinového odpadu v sídlištním prostředí, neboť v České republice propracovaný a funkční cirkulární systém neexistuje.


Řešitelský tým

Řešitelský tým je složen z mnoha odborníků z rozdílných oblastí, díky čemuž se tým stává multioborovým.

Ing. Martina Vršanská, Ph.D., Hlavní řešitel, Ústav chemie a biochemie
Ing. Lucie Veselá, Ph.D., Spoluřešitel, Ústav marketingu a obchodu
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., člen týmu, Ústav chemie a biochemie
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D., člen týmu, Ústav aplikované a krajinné ekologie
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D., člen týmu, Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ing. Martina Urbanová, člen týmu, Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ing. Irena Antošová, Ph.D., člen týmu, Ústav marketingu a obchodu

Navštivte nás

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
Brno 613 00

Kontakt

lucie.vesela@mendelu.cz
+420 545 132 326