Na workshopu byly představeny výsledky obou intervenčních experimentů. Následně byla se stakeholdery odpadového hospodářství vedena diskuse nad vhodností jednotlivých postupů k pozitivní změně chování domácností v oblasti plýtvání potravinami a jejich využitelností v praxi. Prezentace z workshopu je dostupná pod záložkou „Výstupy“.