Připravujeme další worshopy k projektu. Při setkání stakeholderů v oblasti odpadového hospodářství a odborníků na spotřebitelské chování budou diskutovány výsledky dosavadního šetření. Budeme rádi za cenné podněty, které napomohou k dalšímu směřování výzkumu.

Workshopy se budou konat na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 1, Brno), první „Postoje a udávané chování domácností“ dne 8.9.2020 v čase od 11:00 -14:00 hodin a druhý „Udávané versus odhalené preference“ ve stejném čase dne 1.10.2020.