Přesto, že stále plýtváme, patří Češi dle hodnot uveřejněných Evropským parlamentem do pěti zemí s nejmenší mírou plýtvání. V rámci EU pak pomyslnou poslední příčku zaujímá Nizozemí, kde každý obyvatel vyhodí ročně do koše neuvěřitelných 541 kg jídla. Jsou však tyto hodnoty srovnatelné? Metodika měření množství potravinového odpadu, stejně jako to, co se do plýtvání potravinami počítá, nemusí být jednotná.

Na tuto problematiku v rozhovoru pro LN reagovala Lea Kubíčková z Ústavu marketingu a obchodu (PEF MENDELU), kde se této problematice věnuje výzkumný tým již několik let. „Problematika měření skutečného potravinového odpadu není jednoduchou záležitostí a výsledky dosavadních výzkumů v této oblasti jsou prozatím značně nesourodé. Tvrzení o průměrném plýtvání potravinami v přepočtu na osobu za rok z různých zdrojů se mnohdy liší i o tři řády, jedná se tedy o velice rozmanitá čísla. Je tedy nanejvýš zřejmé, že pokud chceme znát odpověď na otázku, jaké množství potravin je v domácnostech reálně vyplýtváno, bude nutné toto tvrzení postavit na reprezentativním výzkumu s vhodně zvolenou metodikou experimentu, jež zaručí sběr opravdu kvalitních dat. Aktuálně náš vědecký tým pracuje na přípravě vhodné metodiky měření potravinového odpadu, získaná data o reálném plýtvání a skladbě potravinového odpadu by následně mohla napomoci ke zvolení vhodné strategie pro zavádění opatření (intervencí), jejichž cílem je omezit plýtvání potravinami.“ Pro více informací je k dispozici celý článek.